Posudu za HYLA AERA uređaj NIJE DOZVOLJENO prati u mašini za sudove. Preporučuje se
ručno pranje, kao i koriščenje sredstava protiv kamenca (ukoliko se koristi voda sa česme).

Da li je dozvoljeno pranje posude za HYLA AERA uređaj u mašini za sudove?
Pozovite
Navigacija