Garantni rok od pet godina (šezdeset meseci) od dana kupovine za proizvod HYLA EST važi
isključivo pod uslovom da je kupac vršio redovan servis proizvoda najmanje jednom godišnje, i
to od strane prodavca ili lica koje prodavac ovlasti. U suprotnom, grantni rok je dve godne
(dvadeset četiri meseca). Garantni rok od dve godine (dvadeset četiri meseca) od dana
kupovine za proizvod HYLA AERA važi bez obaveze vršenja servisa.
Pravo na garanciju ostvarujete samo kupovinom kod ovlašćenih distributera!

Kolika je garancija na HYLA uređaje?
Pozovite
Navigacija